DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

overons1

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 19

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 23

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 9

overons5

Gezonde land- en tuinbouwproducten en een veilige leef- en werkomgeving, dat is waar Proefbedrijf De Bredelaar samen met haar opdrachtgevers naar streeft. Wij helpen de gewasbeschermingsindustrie en onderzoeksinstituten om op deugdelijke en door de overheid geaccepteerde wijze gewasbeschermingsmiddelen te testen op veiligheid en werkzaamheid. Proeven kunnen worden uitgevoerd op de eigen locatie in Elst of op één van de vele praktijkbedrijven waarmee we contact hebben. Onze onafhankelijkheid en de vastgelegde protocollen zijn een waarborg voor betrouwbare en controleerbare resultaten. De vertrouwensrelatie met de opdrachtgevers is belangrijk en (concurrentie)gevoelige informatie is bij ons in veilige handen. Zo draagt De Bredelaar bij aan het op de markt brengen van veilige en deugdelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Om deze website optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Als u de website gebruikt gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.