DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

overons1

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 19

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 23

Bredelaar Algemeen beeld 155x102px 9

overons5

Proefbedrijf Gewasbescherming De Bredelaar B.V. is een onafhankelijk, particulier bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering van gewasbeschermingsonderzoek in de land- en tuinbouw. Het bedrijf is in 1988 opgericht. De start vond plaats op akkerbouwbedrijf De Bredelaar in Elst (Gld.). Hier werden deugdelijkheidsproeven in de akkerbouw uitgevoerd.

De Bredelaar was in 1994 het eerste Nederlandse bedrijf dat de "Verklaring van naleving GLP (Goede Laboratorium Praktijk)" kreeg. Hierdoor werd het mogelijk om naast deugdelijkheidsonderzoek ook residu-onderzoek uit te voeren. Verder werd het aantal gewasgroepen, waarin onderzoek plaats vond, in die periode flink uitgebreid.

Sinds de invoering in 1996, beschikt De Bredelaar eveneens over een GEP (Good Experimental Practice) certificaat. Al het veldonderzoek vindt sinds die tijd plaats volgens de GEP richtlijnen.

In de loop der jaren is proefbedrijf De Bredelaar uitgegroeid van een eenmanszaak tot een gerenommeerde onderzoeksinstelling met een team van goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers. U kunt bij ons terecht voor residu- en deugdelijkheidsonderzoek maar ook voor demonstratieproeven. Wij doen onderzoek naar gewasbescherming tegen diverse ziekten, plagen en onkruiden in akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, bloembollen, fruit en kasgewassen.

Door de komst van Park Lingezegen diende De Bredelaar  de oude locatie te verlaten. Dit bood de kans om op een andere locatie in Elst een nieuwe start te maken. Vanaf voorjaar 2013 is proefbedrijf De Bredelaar gehuisvest op dit nieuwe complex. Vooral de mogelijkheden voor het uitvoeren van bewaarproeven en proeven in kasgewassen zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Om deze website optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Als u de website gebruikt gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.